De Stentor, donderdag 23 mei 2013: Spaarzaam dierentehuis beloond met nieuw pand

door Jordy Boschman

WITTE PAARDEN – De zoektocht begon tien jaar geleden, het einde daarvan werd gisteren gevierd door de vrijwilligers van De Kluif. Dat gebeurde met de onthulling van het bouwbord voor het nieuwe dierenasiel en –pension aan de Steenwijkerweg in Witte Paarden, net buiten Steenwijk. Daarmee is de eerste stap gezet naar het nieuwe gebouw, op de plek waar vroeger de gemeentelijke zoutloods stond. Over tien maanden zal het huidige dierentehuis aan de Meppelerweg bij de nieuwe wijk Kornputkwartier in Steenwijk ingeruild worden voor dat in Witte Paarden. Opluchting bij de vijftig vrijwilligers én bij Peter Both, penningmeester bij stichting Dierenasiel Noordwest- Overijssel. „Het was moeilijk het financiële plaatje rond te krijgen. Toen tien jaar geleden duidelijk werd dat het beter was te verhuizen door de komst van de nieuwe woonwijk, wisten we dat het niet zinvol meer zou zijn te investeren op de huidige plek. Alleen het hoogst noodzakelijke hebben we gerepareerd.” De rest van het geld werd in de spaarpot gestopt. Dankzij het spaargeld en giften heeft Both het financiële plaatje nu rond. De nieuwbouw die meer dan een miljoen euro kost, kan beginnen. Daarmee is De Kluif er nog niet, want voor de inrichting en aankleding wordt nog geld gezocht. Een manier om inkomsten te genereren is sponsoren de mogelijkheid bieden reclamebordjes te plaatsen in de hal van het nieuwe pand. Dat wordt 2.000 vierkante meter groot. Na binnenkomst in de openbare, centrale hal, bevindt zich aan de ene zijde het asiel en aan de andere kant het pension.

 „Het gebouw kenmerkt zich in eenvoud en het heeft weinig onderhoud nodig, daarom oogt het ook industrieel.” De dieren hebben in het nieuwe gebouw meer ruimte dan nu. Both: „Een vereiste vanuit de huidige wet- en regelgeving. De hokken moeten groter zijn.” De capaciteit blijft ongeveer gelijk. Per jaar kan De Kluif zo’n 450 dieren opvangen uit de gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland. Het complete perceel van De Kluif is 6.000 vierkante meter groot. De stichting heeft bewust een flinke lap grond bijgekocht om zo een buffer te hebben om de overlast voor omwonenden te beperken. Both verwacht dat ze niet veel hinder zullen ondervinden: „Sommigen denken dat het hier altijd vol met honden zit, dat valt wel mee. Alleen op piekmomenten zit het vol, maar de honden gaan in kleine groepjes naar buiten.”

Peter Both voor het zojuist onthulde bouwbord en de vele vrijwilligers van De Kluif. Achter de bomen verrijst het nieuwe pand van het dierenasiel en -pension. Foto: Frens Jansen


Comments are closed.