Doneren

Doneer aan het asiel!

Naast de vele afstandsdieren die De Kluif jaarlijks opvangt, worden er nog elk jaar dieren op straat gezet, uit de auto gegooid of gevonden aan een boom ergens verlaten in het bos.

Gelukkig staan wij klaar om veel van deze dieren op te vangen en te bemiddelen om een goed tehuis voor hen te zoeken, waar ze krijgen wat ze verdienen. Zoals u zult begrijpen zijn hier veel kosten aan verbonden. Veel van het werk gebeurt door vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor de asieldieren, maar daarnaast zijn er nog de kosten van het onderdak, de voeding en niet te vergeten de dierenarts.

 

Uw hulp is hard nodig!

Manieren waarop zowel particulieren als bedrijven en instellingen ons zouden kunnen helpen:

    • Eenmalige giften zijn zeer welkom op rekeningnummer: NL 85 RABO 0360 232 760 ten name van Stichting Dierenasiel de Kluif.
    • U kunt ons in natura steunen door middel van het aanbieden van uw eigen producten of diensten.
    • U kunt zelf een actie op touw kunnen zetten en (een gedeelte van) de opbrengst aan ons schenken, neemt u contact op met ons als wij u hierbij kunnen ondersteunen. Voor acties kunnen wij ook aandacht in de media genereren, wat weer publiciteit voor uw bedrijf oplevert.
    • U kunt ons op laten nemen in uw testament.

ANBI

Onze stichting is een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI), dit houdt in dat een gift aan ons aftrekbaar is in de aangifte inkomstenbelasting. Als ANBI zijn wij als zodanig geregistreerd bij de Belastingdienst. Daarbij moeten wij aan een aantal voorwaarden voldoen. Waaronder het jaarlijks publiceren van ons jaarverslag op onze site. Het jaarverslag over het afgelopen jaar is hier in te zien.

Normaal gesproken zijn giften in de aangifte inkomstenbelasting pas aftrekbaar als deze boven de drempel uit komen. Deze drempel is afhankelijk van uw inkomen. Het is mogelijk om het volledige bedrag af te kunnen trekken zonder dat de drempel in mindering wordt gebracht. Dit wordt een periodieke gift genoemd. Hierbij legt u vast dat u een aantal jaar achtereen een bedrag schenkt aan de betreffende ANBI. Dit laten vastleggen kan bij de notaris of via een overeenkomst(dit laatste is kostenloos). Kijk op de site van de Belastingdienst voor meer informatie hier over.

 

Testament

U kunt onze stichting opnemen in uw testament. Omdat wij een ANBI status hebben (RSIN: 851325804), is de nalatenschap voor ons volledig vrij van schenk- of erfbelasting. Dit houdt in dat alle giften, schenkingen en nalatenschappen volledig ten gunste komen van de dieren.